Den Nordslesvigske Kvindeforening

afholder

Generalforsamling

Onsdag den 3. maj 2017 klokken 14 på Klægager,

Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af årsberetning ved formand Henriette Holsteen Jessen

3. Forelæggelse af regnskab for foreningen og fond ved revisor Jan Wilhelmsen

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er

                      Tine Wollesen, Rømø

                      Bitten Lind, Haderslev

                      Henriette H. Jessen, Hjartbro

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt til bestyrelsen 8 dage inden mødet.

Efter kaffen er der præsentation af nyt optryk af 100 års Jubilæumsbogen nu med de seneste 10 år beskrevet, hvor fonden er en realitet.

 

Af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilmelding på mail til

Pia Festersen: pfet@sonderborg.dk  eller
telefon til Henriette H. Jessen: 21 63 91 48

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Fonden

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond er dannet af de penge der kom ind, ved salget af Rømø Kur og Rekreation og bygningerne til Rønshoved Skolehjem. Begge dele blev solgt i 2007.

Generalforsamling
finder sted i maj.

 

Maj 2016

Ny bestyrelse i Den Nordslesvigske Kvindeforening

Efter 27 år i bestyrelsen - heraf 14 år på formandsposten - valgte Rita Jespersen at holde, idet hun faldt for aldersgrænsen på 70 år. Ny formand blev den  hidtidige næstformand og sekretær Henriette Holsteen Jessen.

Temaet for uddeling af fondsmidler i 2017 er offentliggjort

Læs mere her

© Webdesign: BS