Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

Invitation til ”Rømødag”

på Løgumkloster  Refugium, Refugievej 1, Løgumkloster

onsdag den 1. marts 2017 fra 8.50 til ca. 16

Årets program er:

8.50           Ankomst

9.10           Morgensang i Kapitelsalen

9.30           Formiddagskaffe og velkomst ved Henriette H. Jessen, DenNordslesvigske Kvindeforening

10.00         ”Denne dag, et liv - et foredrag om Astrid Lindgren. Forfatter Jens Andersen, vil fortælle om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab.

12.00          Frokost

13.00          Rundvisning i den ny restaurerede Løgumkloster Kirke, hvor vi også skal synge et par sange

14.30          Kaffe

14.45         ”Fra tabu til mødregruppe”. Fhv. sygeplejerske Hjørdis Hansen, Gram fortæller om en periode af sit liv, hvor hun opholdt sig i Thailand. Det gav uforglemmelige oplevelser med volontørarbejde blandt handicappede børn

16.00         Tak for i dag og på gensyn onsdag den 7. marts 2018

Prisen er 375 kr. som dækker dagens program, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og et års kontingent på 50 kr. til foreningen

Ved tilmelding skal du gøre 2 ting:

  1. Indbetale 375 kr. pr person på konto  7933   1001689 med angivelse af navn(e) på tilmeldte.
     

  2. Tilmelde dig på mail til Pia Festersen:  pia_festersen@mail.dk
    eller telefon til Henriette H. Jessen: 2163 9148

Tilmelding senest onsdag den 22. februar

 

Hilsen bestyrelsen

Fonden

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond er dannet af de penge der kom ind, ved salget af Rømø Kur og Rekreation og bygningerne til Rønshoved Skolehjem. Begge dele blev solgt i 2007.

Generalforsamling
finder sted i maj.

 

Maj 2016

Ny bestyrelse i Den Nordslesvigske Kvindeforening

Efter 27 år i bestyrelsen - heraf 14 år på formandsposten - valgte Rita Jespersen at holde, idet hun faldt for aldersgrænsen på 70 år. Ny formand blev den  hidtidige næstformand og sekretær Henriette Holsteen Jessen.

Se konstitueringen

Læs årsberetningen

Fondens formål

Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, hovedsagelig i det gamle Sønderjyllands Amt og omfatter både børn, unge og voksne. Formuen er skabt her gennem 100 års frivilligt kvindearbejde, og her skal pengene igen gøre godt.

© Webdesign: BS