Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond

Mindeord over

Annette Brask Brandi, Simmerstedvej 109, Haderslev

Annette Brandi døde lørdag den 13. august efter kort tids sygdom.

Hun var en thybo, der blev mere sønderjysk end mange sønderjyder.

 Annette kom i bestyrelsen for Den Nordslesvigske Kvindeforening i 2008, som repræsentant for Haderslev-området, og det var samme år som Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond blev dannet, og foreningen skulle finde sin nye berettigelse ved at fordele midler til forskellige formål.

Annette var en fantastisk ”netwærker”, hun havde et stort kendskab til projekter og menneskene, der stod bag. Hun engagerede sig i mange aktiviteter og ofte var kalenderen ikke rummelig nok til alt det, hun gerne ville...

Hun havde forbindelse til højskolebevægelsen efter et ophold på Askov og det gav hende gode relationer og en naturlig interesse for hvad der rørte sig i samfundet, især i Sønderjylland.

Annette var god til at bevare det gode - det, der virkede, og komme med ideer til det nye, der skulle ske. Hun tænkte ud af boxen og var ikke bange for at vende tingene på hovedet, så det blev set fra et andet perspektiv. Hun var traditionel, men også nytænkende.

Vi vil savne hendes engagement, og ligefremme væsen.

 

Ny i bestyrelsen

Annettes suppleant Bitten Lind, Svanevej 35, Haderslev indtræder i bestyrelsen.

 

62 ansøgninger

Fonden har nu modtaget ansøgninger til uddeling den 28. oktober på Folkehjem i Aabenraa.

Der er modtaget 62 ansøgninger, og der er kun 260.000 kr. til uddeling.

Vi er derfor i år nødt til at prioritere meget skarpt og også tage i betragtning, hvem der tidligere har modtaget penge. Det er en svær opgave, da der er rigtig mange gode initiativer og mange frivillige mennesker der lægger meget hjerteblod i projekterne.

Har ansøgerne  ikke fået positivt svar inden 1. oktober,  er man ikke kommet i betragtning i år.

Med venlig hilsen
Henriette Holsteen Jessen

Fonden

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond er dannet af de penge der kom ind, ved salget af Rømø Kur og Rekreation og bygningerne til Rønshoved Skolehjem. Begge dele blev solgt i 2007.

Generalforsamling
finder sted i maj.

 

Maj 2016

Ny bestyrelse i Den Nordslesvigske Kvindeforening

Efter 27 år i bestyrelsen - heraf 14 år på formandsposten - valgte Rita Jespersen at holde, idet hun faldt for aldersgrænsen på 70 år. Ny formand blev den  hidtidige næstformand og sekretær Henriette Holsteen Jessen.

Se konstitueringen

Læs årsberetningen

Fondens formål

Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, hovedsagelig i det gamle Sønderjyllands Amt og omfatter både børn, unge og voksne. Formuen er skabt her gennem 100 års frivilligt kvindearbejde, og her skal pengene igen gøre godt.

© Webdesign: BS